Design och tillverkning av
elektroautomatik Specialmaskiner.
Utveckling av produkter inom fiske

MONTERING AV FISKNÄT
MONTERING AV RYSSJOR
VINTERFISKE ROBOT

  2022

  C-G NORDLING

  2022

  C-G NORDLING

  2022

  C-G NORDLING

  2022

  C-G NORDLING

  2022

  C-G NORDLING

  2022

  C-G NORDLING

  2022

  C-G NORDLING

  2022

  C-G NORDLING

  2022

  C-G NORDLING

  2022

  C-G NORDLING

  25.6.2022

  C-G NORDLING

  2022

  C-G NORDLING

  2022

  C-G NORDLING

  2022

  C-G NORDLING

  2022

  C-G NORDLING

  2022

  C-G NORDLING

  2022

  C-G NORDLING

  2022

  C-G NORDLING

  2022

  C-G NORDLING

  2022

  C-G NORDLING

  2022

  C-G NORDLING

  2022

  C-G NORDLING

  2021

  C-G NORDLING

  2021

  C-G NORDLING

  2022

  C-G NORDLING

  2022

  C-G NORDLING

  2016

  C-G NORDLING

  2022

  C-G NORDLING

  2020

  C-G NORDLING

  2020

  C-G NORDLING

  2014

  C-G NORDLING

  2016

  C-G NORDLING

  2017

  C-G NORDLING

  © Untitled. All rights reserved. Design by .C-G Nordling.Photos by .Fiske.fi