Design och tillverkning av
elektroautomatik Specialmaskiner.
Utveckling av produkter inom fiske

MONTERING AV FISKNÄT
MONTERING AV RYSSJOR
VINTERFISKE ROBOT
© Untitled. All rights reserved. Design by .C-G Nordling.Photos by .Fiske.fi